• DJ-Slider_Internat
Z pasji do historii, nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej . 
W miejscu pamięci narodowej , łatwiej jest otworzyć uczniów na wartości patriotyczne ,przybliżyć historię i jej konteksty . Nauczyć się tu można interpretacji materiałów źródłowych , rozbudzić zainteresowania historyczne .
Pierwsze warsztaty odbyły się 10 marca dotyczyły II Wojny Światowej, zwiedziliśmy również dawne więzienie. 
 

 

Dodatkowe informacje