• DJ-Slider_Internat

W dniu 14 marca 2017 roku w naszym Internacie odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Instruktorami byli członkowie Grupy Ratownictwa PCK, którzy poza fachowymi wskazówkami udzielanymi zainteresowanym udostępnili specjalistyczny sprzęt, na którym mogliśmy doskonalić swoje umiejętności.

Jesteśmy dumni, że dwóch z czworga ratowników to absolwenci Zespołu Szkół Elektrycznych

Dodatkowe informacje