• Ogloszenia_Slider

WAŻNA ZMIANA GODZINY Z 10.00 NA 12.30 !!!

Maturzyści zdający egzamin maturalny z informatyki w salach 306 i 210 zobowiązani są w dniu 09.05.2017 o godz.12.30  sprawdzić komputery na, których będą zdawać egzamin maturalny.  Zmiana godziny spowodowana jest trwającym wcześniej rozszerzonym egzaminem z matematyki.

UWAGA UCZNIOWIE klas  4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 3C, 3D, 3E, 3F oraz absolwenci z lat poprzednich.
Ostateczny termin składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na sesję styczeń/luty 2017 to 19 września 2016 r. Absolwenci składają formularze papierowe bezpośrednio do wicedyrektor Anny Baran.

Dodatkowe informacje