• Matura_Slider

Informujemy, że wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 30 czerwca 2017r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE TERMINÓW POPRAWKOWYCH EGZAMINU MATURALNEGO 2017

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU MATURALNEGO

Prosimy wszystkich uczniów oraz rodziców i prawnych opiekunów o zapoznanie się z nową formułą egzaminu maturalnego, która obowiązywać zacznie od 2016.

Wszystkie szczegóły dostępne są w pliku

 

Procedury maturalne:

Komunikaty Dyrektora CKE - link

Terminarz - link

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE - pdf

 

Dodatkowe informacje