• Matura_Slider

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

Dodatkowe informacje