• Patriotyczny_Slider

100-lecie Niepodległej - o tym  jak walczyliśmy o niepodległość  opowiedział chor. Mariusz Kowalski - Kielecki Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” (J. Piłsudski)- taka idea przyświecała prelekcji chor. Mariusza Kowalskiego, który przypomniał trudną historię Polski,  naszą „wyboistą” i naznaczoną bohaterstwem drogę do niepodległości. Pan M. Kowalski, przywołując trudne dzieje naszego narodu dążącego do nieodległości, przypomniał nie tylko fakty historyczne, ale przede wszystkim podkreślił wkład wielkich Polaków i Wojska Polskiego w  walkę o niepodległość i odbudowę młodego państwa. Wyjaśnił na czym polegał fenomen polskiej niepodległości i przytoczył wiele ciekawostek, których w podręcznikach próżno szukać.

Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyły się informacje dotyczące Esprit de corps: tradycji, zwyczajów  panujących w wojsku, i regulaminów kawaleryjskich. Na koniec wspólnie z młodzieżą ( która wykazała się dużą wiedzą) rozmawiał  istotnych  dla każdego Polaka symbolach narodowych: ich roli, szacunku do nich,  historii i współczesnej wartości. Opowiedział również o historycznych grupach rekonstrukcyjnych, które nie tylko kultywują zwyczaje wojskowe i przypominają wydarzenia ważne dla narodu, ale również podtrzymują tradycje narodowe, uczą patriotyzmu, dumy z własnej ojczyzny  i najważniejszego - jak być Polakiem.

 

Uczniowie biorący udział w tym spotkaniu udowodnili, że historia Polski nie jest im obca, wykazali się  taktem i chęcią współpracy. Zgadzamy się ze słowami Pani wicedyrektor M. Paprockiej- Woć, że patrząc na postawy  młodzieży ( takiej  jak młodzież Elektryka) starsze pokolenia mogą być spokojne o przyszłość narodu.

Dodatkowe informacje