• Patriotyczny_Slider

 Ks. Jan Twardowski

,,Jan Paweł II’’

Tyle jest w Tobie

nasze polskie oczy

wiara matki uśmiech cierpienia

i taki zwykły nie za modny dzwonek

tak zagłuszony że budzi sumienia.

W przededniu kanonizacji JanaPawła II młodzież Elektryka uczestniczyła w apelu poświęconym Ojcu Swiętemu. Uczniowie wysłuchali fragmentów kazania JP II wygłoszonego w Masłowie oraz wierszy J. Słowackiego i ks. J.Twardowskiego.Spotkanie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem ,,Barki".

Przedstawienie przygotowali uczniowie z klasy IIIF pod opieką p.M. Paprockiej -Woć i p. S. Mazura.

Dodatkowe informacje