• Patriotyczny_Slider

Celem ogólnoszkolnego  konkursu zorganizowanego w ramach obchodów odzyskania  przez Polskę  niepodległości było zaprezentowanie biografii wybitnych osobowości, które swoją postawą, życiem, działalnością społeczną przyczyniły się do budowania II Rzeczypospolitej.

Na podkreślenie zasługuje fakt ,że konkurs cieszył się dużą popularnością, głównie wśród uczniów klas I , II i III. Młodzież najczęściej przedstawiała w swych pracach sylwetki wielkich Polaków takich jak: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Władysław Grabski, nie zabrakło też Stefana Żeromskiego, Marii Dąbrowskiej czy  Władysława Stanisława Reymonta.

Wyniki konkursu:

1 m. Jakub Kozak

2 m. Jakub Cieśla

3 m. Gabriel Starnawski

Dziękujemy wszystkim uczestnikom z klas: 1a, 1b, 1i, 1h, 1 z 2c, 2d 2h,3a.

Gratulujemy zwycięzcom.

Fundatorami nagród są Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik

Odpowiedzialne za konkurs były panie: J.Wódkowska i L. Sułowska-Trofimiuk

Dodatkowe informacje