• Patriotyczny_Slider

Groby wy nasze, ojczyste groby, 

Wy życia pełne mogiły! 

Wy nie ołtarzem próżnej żałoby, 

Lecz twierdzą siły.

                      

       Tymi słowami ksiądz  celebrans rozpoczął mszę żałobną  śp. Aleksandra Życińskiego ps. Wilczur,żołnierza AK, Brygady Świętokrzyskiej NSZ i WiN-u. Uroczystości pogrzebowe,zamordowanego przez władzę komunistyczną Żołnierza Wyklętego, rozpoczęły  o godz.13 w kościele pod wezwaniem św.Ludwika w Bliżynie,po czym szczątki -awansowanego do stopnia kapitana- Aleksandra Życińskiego spoczęły na tamtejszym cmentarzu.

        Byliśmy obecni. Oddaliśmy hołd Bohaterowi.

        Poczet Sztandarowy naszej Szkoły godnie reprezentował nie tylko społeczność ,,Elektryka", ale także młodzież innych szkół kieleckich.

        Naszej młodzieży towarzyszyli przedstawiciele grona pedagogicznego: p.dyr. A. Szulc, M. Paprocka-Woć, J. Rzepa, D. Wicherski, S. Mazur.

 

„Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, Zapomnij o mnie”

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8Uiea3v_uw

https://youtu.be/wsmKfYiLhw4

Nieprzypadkowo na stronie naszej szkoły umieszczamy tę informację. Czynimy to nie tylko z poczucia patriotycznego obowiązku, ale przede wszystkim z faktu więzi, jaka nas łączy z rodziną Żołnierza Wyklętego Pana Aleksandra Życińskiego.

    W roku 2013 Sławomir Mazur nakręcił paradokument ,,Miłość w czasach wyklętych", w role Pani Józefy Życińskiej i Pana Aleksandra Życińskiego wcielili się nasi uczniowie Ania Chwastek i Robert Nogalski.
W  2014 roku Pani Małgorzata Paprocka - Woć i Pan Sławomir Mazur przygotowali montaż słowno -muzyczny poświęcony Żołnierzom Wyklętym. Gościem honorowym była Kobieta Niezłomna Pani Józefa Życińska. 
    W czasie uroczystości miał miejsce wzruszający i niezwykle ważny dla naszej społeczności ,,Elektryka'' fakt.Pani Józefa Życińska przyjęła z rąk Pani Dyrektor Aleksandry Szulc statuetkę ,,Przyjaciel Elektryka''.
    Rok później w Zgórsku, przy symbolicznej mogile, nieopodal miejsca znalezienia szczątków Aleksandra Życińskiego i innych ofiar reżimu stalinowskiego odbyły się uroczystości upamiętniające pomordowanych.
Byliśmy.
Nadszedł czas, by godnie pochować Bohatera.
Będziemy.
Cześć i Chwała Bohaterom.

W dniu 3 Maja 2016 r. o godzinie 1100  w kieleckiej bazylice katedralnej młodzież ZSE ze sztandarem Szkoły uczestniczyła w mszy św. w intencji Ojczyzny.

Eucharystyczne spotkanie wiernych odbyło się w atmosferze połączonych ze sobą uroczystości, związanych ze świętem Matki Bożej Królowej Polski oraz obchodów 225 rocznicy uchwalenia podczas obrad Sejmu Czteroletniego w 1791 r. postępowej Konstytucji 3 Maja.

Setki kielczan wraz z władzami miejskimi, wojewódzkimi oraz przedstawicielami duchowieństwa brały udział w uroczystościach poświęconych pamięci synów Ziemi Świętokrzyskiej straconych przez Niemców w latach 1939-1944. W śród zgromadzonych byli również nasi uczniowie.  Poczet ZSE uczestniczył we mszy św. w intencji Ojczyzny, która została odprawiona w kościele p.w Matki Bożej Fatimskiej.   Po uroczycie celebrowanej mszy wszyscy  udali się pod pomnik poświęcony Pomordowanym przez niemieckiego okupanta przy ulicy Weterynaryjnej.

W dniu 8. 04. 2016 r. uczniowie ZSE wraz z nauczycielami uczestniczyli w wycieczce do Warszawy pod hasłem "Śladami Ryszarda Kaczorowskiego". Delegacja naszej szkoły - jak co roku - złożyła wieniec na grobie Patrona w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej składając tym samym hołd w szóstą rocznicę jego śmierci. 

Uczniowie złożyli także wieniec na grobie Ryszarda Kaczorowskiego - Honorowego Obywatela Kielc - w imieniu Rady Miasta Kielce.

Wycieczkę zakończyła wizyta w Muzeum Techniki i Przemysłu oraz spacer po Starym Mieście.

Już po raz szósty nasi przedstawiciela brali udział w uroczystościach poświęconych żołnierzom wyklętym. Szósty, bo od sześciu lat upamiętniana jest pamięć o pomordowanych i niezłomnych bohaterach walki z sowiecką okupacją w latach 1946-1953.

Nasi uczniowie mieli okazję usłyszeć kilka słów o tamtych czasach od uczestników tych wydarzeń oraz uczcić pamięć zamordowanych.

Brali udział w zapaleniu zniczy i złożeniu kwiatów na cmentarzu Kielce -Piaski przed pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Wolność i Niezawisłość pomordowanych przez Urząd Bezpieczeństwa w więzieniu kieleckim.

W ceremonii złożenia wieńców i wiązanek przy pieśniach Wojska Polskiego brali udział przedstawiciele władz oraz rodziny pomordowanych.

„ Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium” .       Józef Piłsudski

11XI 2015r. uczniowie kl.3c reprezentowali  naszą szkołę w obchodach 97. rocznicy odzyskania niepodległości. Młodzież  uczestniczyła w uroczystej mszy św.  odprawionej w bazylice katedralnej. Po nabożeństwie, wraz z innymi uczestnikami uroczystości ,uczniowie  przeszli wraz ze sztandarem na Plac Wolności, gdzie odbywały się główne obchody Święta Odzyskania Niepodległości. Byli oni  świadkami m.in. honorowej zmiany warty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wręczania odznaczeń osobom zasłużonym. Co roku uroczystości gromadzą coraz większą liczbę uczestników . Wśród nich jest liczna grupa młodzieży , która chętnie bierze udział w świętach patriotycznych, rozumiejąc ich znaczenie i konieczność kontynuowania tradycji narodowych.

Dodatkowe informacje