• Patriotyczny_Slider

 

W dniu 10.04.2017r nasza szkoła uczestniczyła w dwóch uroczystościach przy pomnikach na Starym Cmentarzu w Kielcach z okazji 77 rocznicy zsyłki na Sybir oraz uroczystości ku czci ofiar mordu w Katyniu. W poczcie sztandarowym szkoły wystąpili uczniowie kl.3i: Artur Burak, Wiktor Blicharski, Jakub Gała. Opiekę młodzieży sprawowała Mariola Kochel.

W związku ze zbliżającą się 77 rocznicą Zbrodni Katyńskiej, gościliśmy w szkole p. Jolantę Kulińską, wiceprezes Stowarzyszenia Kielecka Rodzina Katyńska. W spotkaniu, które miało miejsce 06.04.2017r., wzięli udział uczniowie klas pierwszych, którzy pogłębili wiedzę dotyczącą sytuacji ludności polskiej znajdującej się, w czasie II wojny światowej, pod okupacją radziecką. Dowiedzieli się, jak ważną rolę w społeczeństwie pełni inteligencja, elita narodu, którą władze radzieckie traktowały jako zagrożenie dla planów sowietyzacji Polski. Prelekcja została wzbogacona prezentacją multimedialną obrazującą najważniejsze fakty związane ze zbrodnią, a także sylwetki oficerów związanych z Kielecczyzną, zamordowanych na Wschodzie. Spotkanie zorganizowała Katarzyna Ciszewska.

Dn. 11.04.2017r. nauczyciele historii K. Ciszewska, T. Dymek i E. Jakubowska przeprowadzą szkolny konkurs historyczny „Dzień Pamięci o Katyniu”, a pod koniec kwietnia planujemy wyjście do Przystanku Historia IPN na zajęcia związane z Tygodniem Katyńskim organizowanym przez Muzeum Katyńskie w Warszawie.

1 marca 2017 obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości rozpoczęły się  na cmentarzu na Piaskach od modlitwy i złożenia kwiatów przed pomnikiem poświęconym pomordowanym żołnierzom w kieleckim więzieniu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele województwa : Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, wicemarszałek województwa Jan Maćkowiak oraz wiceprezydent miasta Kielc Andrzej Sygut oraz liczna rzesza uczniów z kieleckich szkół.

1 marca- Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych" uczciliśmy wizytą w Centrum Edukacyjnym IPN ,, Przystanek Historia".Tu wysłuchaliśmy prelekcji pani Edyty Kręźołek ,a następnie obejrzeliśmy przejmujący film ,,Kwatera Ł". Obraz przedstawia prace ekshumacyjne na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwatera na Łączce jest miejscem pochówku żołnierzy i działaczy podziemia niepodległościowego, którzy byli więzieni, katowani i mordowani w więzieniu przy ul. Rakowieckiej. A potem wrzucani nocą do zwykłych dołów. Identyfikacja ich szczątków i godny ich pochówek to dług, jaki ma do spłacenia dzisiejsza Polska tym, którzy zginęli za jej niepodległość. Spłaca go rękami archeologów, historyków, antropologów i lekarzy .

Zajęcia były znakomitą lekcją nie tylko historii,ale przede wszystkim patriotyzmu.
W warsztatach uczestniczyły klasy IH i IIC pod opieką p.Małgorzaty Paprockiej -Woć.

28 listopada 2016 r. grupa uczniów ZSE uczestniczyła w inauguracji „Programu Historyczno – Edukacyjnego -  Rzeczpospolita Polska 1939 – 1990. Polskie Państwo Emigracyjne.” Byliśmy zaproszeni przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego w Warszawie – współorganizatorów programu. Celem całego projektu jest przybliżenie uczniom tradycji walki o niepodległość i suwerenność Polski  prowadzonej przez władze Rzeczypospolitej w Londynie , szczególnie przez prezydentów na emigracji , w tym naszego Patrona Ryszarda Kaczorowskiego.

„ Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło” C. K Norwid

Uczniowie naszej szkoły uczcili 98 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, biorąc udział we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w Bazylice Katedralnej. Po nabożeństwie nastąpił uroczysty przemarsz na Plac Wolności (ulicami: Dużą, Sienkiewicza i Hipoteczną) pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie nastąpiło podniesienie Flagi Państwowej, odegranie Hymnu Państwowego, przemówienie wojewody, uroczysta zmiana warty przed pomnikiem, apel pamięci, salwa honorowa, zapalenie zniczy przez kombatantów wraz z zuchami oraz złożenie wspólnego wieńca od społeczeństwa.
Naszą szkołę reprezentowali: Konrad Mróz, Mateusz Walas, Tomasz Półchłopek, Mateusz Stanisławski, Kacper Konarski, Karol Kozieł. Opiekunem pocztu sztandarowego była pani Dorota Adamczyk.

 "Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość." 

( Jan Paweł II )

W środę drugiego listopada bieżącego roku klasy III D i III F uczestniczyły w wycieczce do Warszawy. Jej celem  było zwiedzenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Przewodnik ,w czasie oprowadzania nas po muzeum, opowiadał historię powstania z taką pasją, że mogliśmy się poczuć jak powstańcy. Przedstawił nam wiele szczegółów dotyczących powstania i życia mieszkańców w Warszawie oraz ukazał nam obraz zniszczeń jakich dokonali Niemcy w trakcie walk i po ich zakończeniu. Mieliśmy okazję zobaczyć jak funkcjonowała drukarnia w tamtych czasach oraz wysłuchaliśmy opowieści byłego drukarza i uczestnika powstania o metodach przesłuchań na Pawiaku i w siedzibie gestapo na Szucha. Jedną z atrakcji muzeum był  film w 3D ukazujący obraz zburzonej Warszawy.  Po zwiedzeniu Muzeum mogliśmy podziwiać  Stare  Miasto, a następnie pełni wrażeń wróciliśmy do Kielc. Naszymi opiekunami i organizatorami wycieczki byli: L.Sułowska-Trofimiuk,  K.Podrzucek oraz R.Kowaluk i M.Wójtowicz. Czekamy na kolejne wycieczki! W imieniu uczniów: Oliwia i Michał.

Dodatkowe informacje