• Unijne_Slider

NOWE SZANSE DLA BRANŻY ELEKTROTECHNICZNEJ - 2013

19.12.2012 rozpoczęliśmy realizację projektu unijnego zatytułowanego  „NOWE SZANSE DLA BRANŻY ELEKTROTECHNICZNEJ” z sektora  LEONARDO DA VINCI: „Uczenie się przez całe życie”.

            Program ma na celu promowanie mobilności naszych uczniów jako przyszłych pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego, promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby elementy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Uczestnicy zdobędą w czasie praktyk zawodowych nowe kwalifikacje oraz  będą doskonalić swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Program promuje także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich – beneficjenci po zakończeniu praktyk otrzymają dokument EUROPASS. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, doskonalenie znajomości języka niemieckiego oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

            W ramach realizacji projektu, nasi uczniowie odbędą  w dniach 07.06.2013 do 13.06.2013  praktyki zawodowe w Centrum Treningowo – Szkoleniowym w Lipsku, a zakwaterowani będą w ośrodku firmy VITALIS GmbH, która od 10 lat, organizuje praktyki dla uczniów i ekspertów z państw członkowskich Unii Europejskiej. Wcześniej, zakwalifikowani uczniowie uczestniczyć będą w  kursie językowym i krajoznawczo kulturowym, przygotowującym ich do odbycia praktyk w obcym kraju. Kurs rozpocznie się 03.01.2013 roku o godz. 14:30 i odbywać się będzie w poniedziałki, wtorki i czwartki w sali 302 w godzinach   14:30  do  16:00, a w czasie przerwy zimowej w tych samych dniach w godzinach   10:00  do  11:30.

            Program napisali i realizują nauczyciele ZSE : Ewa Kowalczyk – kierownik projektu oraz Berenika Płaszczyńska i Mirosław Sikora

Dodatkowe informacje