INFORMACJA  O  WYNIKACH oraz UNIEWŻNIENIE ZADANIA 1, 2 i 5

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 04.06.2018 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach” , numer postępowania: 1/RPO/P/2018.

informacja o wynikach - załącznik

Zbiorcze zestawienie ofert

w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

Zestawienie_ofert

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 4

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

Załącznik nr 2 Oferta cenowa - po zmianie

informacja_dla_wykonawcow_nr_4

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 560422-N-2018
Data: 18/05/2018

informacja_dla_wykonawcow_nr_3

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

informacja dla wykonawcow nr 2

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 560422-N-2018 
Data: 18/05/2018 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

informacja_dla_wykonawcow_nr_1

Zalacznik_nr_6_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_modyfikacja_z_dnia_23_05_2018

Dodatkowe informacje