Wyniki - zakończenie naboru na wolne stanowisko st. specjalista ds. kadr

informacje o wynikach naboru umieszczone w pliku

 

Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - st. specjalista ds. kadr

Liczba lub wymiar etatu: 1

załączniki do pobrania: załącznik1   załącznik2   załącznik3

 

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 28.11.2018 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

 

„Dostawa talonów dla pracowników i emerytów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach uprawniających do bezgotówkowego zakupu towarów”

Informacja o wynikach przetargu w załączniku

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT na: "Dostawa talonów dla pracowników i emerytów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach uprawniających do bezgotówkowego zakupu towarów"

 W dniu 28.11.2018r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 – Komisja Przetargowa otworzyła oferty złożone na przetarg nieograniczony na "Dostawa talonów dla pracowników i emerytów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach uprawniających do bezgotówkowego zakupu towarów"

szczegóły informacji w załączniku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej poniżej 221 000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na

DOSTAWĘ TALONÓW DLA PRACOWNIKÓW I EMERYTÓW ZESPOŁU
SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W KIELCACH UPRAWNIAJĄCYCH DO
BEZGOTÓWKOWEGO ZAKUPU TOWARÓW

załączniki:

SIWZ    Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_oswiadczenie_wykonawcy    Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_ grupa_kapitalowa

Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_ informacja_o_podwykonawcach    Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_wzor_umowy

Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_lista_punktow    Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_ liczba_punktow

Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_oferta    Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_oswiadczenie_RODO

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 14.11.2018 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”, numer postępowania: 4/1RPO/2017.

informacja_o_wynikach_przetargu_2018_11_16

Zbiorcze zestawienie ofert

załącznik - Zestawienie_ofert_2018_11_14

Dodatkowe informacje