(pytania do przetargu). Informacja dla wykonawców oraz modyfikacja załącznika 1i zadanie numer 9.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na pytania:

Informacja dla wykonawców nr 1

Załacznik Nr 1i ryby

Dodatkowe informacje