Dostawa urządzeń sieciowych dla Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu urządzeń sieciowych celem modernizacji istniejącej infrastruktury sieciowej zgodnie ze specyfikacją zamówienia określoną w załączniku nr 1 do SIWZ w ramach Projektu Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

ogłoszenie_o_zamówieniu   siwz   zal_1_charakterystyka   zal_2_art 22   zal_3_art 24   zal_4_oferta   zal_5_umowa   zal_6_wykaz_dostaw   zal_7_gr_kap   zal_8_deklaracja_pochodzenia_sprzętu

Dodatkowe informacje