Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Zespołu Szkół Elektrycznych

Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach, działając na zasadzie § 6 ust. 2 i § 7 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, przeznaczone do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku

Dodatkowe informacje