Zespół Szkół Elektrycznych ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 2016-11-22 o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę bonów towarowych dla pracowników i emerytów uprawniających do bezgotówkowego zakupu towarów”, numer postępowania: 2/PN/2016.

Załącznik z plikiem

Dodatkowe informacje