INFORMACJA  O  WYNIKACH oraz UNIEWŻNIENIE ZADANIA 1, 2 i 5

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 04.06.2018 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach” , numer postępowania: 1/RPO/P/2018.

informacja o wynikach - załącznik

Dodatkowe informacje