Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie wymaga do złożenia wraz z ofertą formularza cenowego. Przed podpisaniem umowy zamawiający wymaga zestawienia proponowanego sprzętu.

Odpowiedź na pytanie 2 (dotyczy Zadania nr 3):

Zamawiający zgadza się na urządzenia o parametrach zawartych w tabeli zaproponowanej przez pytającego.

 

informacja_dla_wykonawcow_nr_2

Dodatkowe informacje