INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

informacja_dla_wykonawcow_nr 1_12_10_2018

Dodatkowe informacje