Zespół Szkół Elektrycznych: „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

załączniki:

Ogloszenie_o_zamowieniu_2018-11-062018-11-06

SIWZ_2018-11-062018-11-06 

Zalacznik_nr1_Wzor_umowy_2018-11-06

Zalacznik_nr2_Oferta_cenowa_2018-11-06

Zalacznik_nr3_oswiadczeniewarunki_udzialu_postepowanie_2018-11-06

Zalacznik_nr4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_2018-11-06

Zalacznik_nr5_grupa_kapitalowa_2018-11-06

Zalacznik_nr6_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_2018-11-06

Dodatkowe informacje