PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ KOORDYNATORÓW PROJEKTÓW: KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE GWARANCJĄ SUKCESU” ORAZ „PRZYSZŁOŚĆ DLA ELEKTRONIKA I ENERGETYKA”

W załącznikach dostępne są informacje o szczegółach przetargu:

ogłoszenie o zamówieniu

siwz z załącznikami

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU NA DOSTAWĘ  ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO KUCHNI INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W KIELCACH

Szczegółowe informacje o wyniku przetargu: informacja_o_wybraniu_oferty

PRZETARG NA DOSTAWĘ  ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO KUCHNI INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W KIELCACH

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach ogłasza przetarg na dostawę artykułów spożywczych do kuchni Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Al. Tysiąclecia PP 20.

Do postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo     zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. ,Nr 113, poz,759 z późniejszymi zmianami).

Specyfikacja istotnych warunków przetargu jest dostępna w dołączonych załącznikach:

żywienie_przetarg

żywienie_formularze

Skrót_specyfikacji

ZAŁ_2   ZAŁ_2A   Załącznik_3_umowa  Załącznik _nr 4_oferta 

 

PRZETARG NA REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH INTERNATU ZSE

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach ogłasza przetarg na wykonanie remontu w internacie szkoły. Specyfikację istotnych warunków zamówienia, formularze, rysunki, opisy i specyfikacje techniczne oraz inne niezbędne dokumenty i druki są dostępne w tym katalogu.

Wyniki przetargu na wykonanie remontu w internacie szkoły są dostępne w pliku

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKÓW ZSE W ROKU SZKOLNYM 2012

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8,ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników ZSE. Zakres dostaw określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Termin realizacji zamówienia do 12 listopada 2012r.

Specyfikacja istotnych warunków przetargu jest dostępna - w pliku

Wyniki przetargu są dostępne - w pliku

OGŁOSZENIE PRZETARGU NA REMONT SAL LEKCYJNYCH I REMONT KORYTARZA

Wyniki przetargu na remont sal lekcyjnych i remont korytarza

Informacja o wynikach z odrzuceniem - plik do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu - plik do pobrania

KONKURS NA STANOWISKA URZĘDNICZE

Na stronie BIP należy kliknąć na linku Konkursy i pobrać dwa formularze. Uwaga strona nie wyświetla się prawidłowo w przeglądarce Firefox. W IE wyświetla się częściowo.

Dodatkowe informacje