INFORMACJA o zmianie  SIWZ dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

plik do pobrania: informacja dla wykonawców nr2

INFORMACJA o zmianie  SIWZ dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

plik do pobrania: informacja dla wykonawców nr1

Wyniki przetargu nieograniczonego na „Dostawę bonów towarowych dla pracowników Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

Informacja o wyniku przetargu załączona w pliku:

Przetarg na dostawę przyrządów i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach w ramach projektu Przyszłość dla elektronika i energetyka
Numer ogłoszenia: 459734 - 2013;

Wszystkie załączniki do pobrania:

ogloszenie_o_zamowieniu   SIWZ   zalacznik1   zalacznik2   zalacznik3   zalacznik4   zalacznik5   zalacznik6

Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach
Numer ogłoszenia: 460250 - 2013;

Wszystkie załączniki do pobrania:

ogloszenie_o_zamowieniu  siwz_sprzet_infor   zal_1_charakterystyka   zal_2_art 22   zal_3_art 24   zal_4_oferta   zal_5_umowa   zal_6_wykaz_dostaw   Zal_8_PassMark-CPU_Benchmarks_05.11.2013   Zal_9_PassMark Software -Video_Card_Benchmark _05_11_2013

WYNIKI PRZETARGU nieograniczonego na „Usługi szkoleniowe w ramach Projektów „Przyszłość dla elektronika i energetyka”

INFORMACJA  O  WYNIKACH

      Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 30.10.2013 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi szkoleniowe w ramach Projektów „Przyszłość dla elektronika i energetyka”,numer postępowania: 2/PN/2013.

plik z wynikami

WYNIKI PRZETARGU na usługi szkoleniowe w ramach projektu„Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu”  2013

INFORMACJA O WYNIKACH
Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce,
informuje, że w dniu 30.10.2013 r. o godz. 09:20 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie
publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi szkoleniowe w ramach
Projektu „Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu”, numer postępowania: 3/PN/2013.

plik z wynikami

Dodatkowe informacje