OGŁOSZENIE PRZETARGU NA REMONT SAL LEKCYJNYCH I REMONT KORYTARZA

Wyniki przetargu na remont sal lekcyjnych i remont korytarza

Informacja o wynikach z odrzuceniem - plik do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu - plik do pobrania

KONKURS NA STANOWISKA URZĘDNICZE

Na stronie BIP należy kliknąć na linku Konkursy i pobrać dwa formularze. Uwaga strona nie wyświetla się prawidłowo w przeglądarce Firefox. W IE wyświetla się częściowo.

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania - plik do pobrania oraz niezbędne załączniki do specyfikacji (formularze, opisy)- plik do pobrania

Dodatkowe informacje