Informacja o wynikach przetargu na dostawę artykułów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach - 1/PN/2018.

INFORMACJA  O  WYNIKACH

ZADANIE NR I, II, III, IV, V, VI

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 16.07.2018 r. godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy artykułów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

Informacja_o_wynikach_zywienie_2018

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 06.07.2018 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”, numer postępowania: 2/1RPO/P/2018.

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert.

załącznik - wyniki

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu - ”Dostawy artykułów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”.

Załącznik

W załączeniu -  Sprostowanie zbiorczego zestawienia ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

Zbiorcze zestawienie ofert

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie wymaga do złożenia wraz z ofertą formularza cenowego. Przed podpisaniem umowy zamawiający wymaga zestawienia proponowanego sprzętu.

Odpowiedź na pytanie 2 (dotyczy Zadania nr 3):

Zamawiający zgadza się na urządzenia o parametrach zawartych w tabeli zaproponowanej przez pytającego.

 

informacja_dla_wykonawcow_nr_2

Dodatkowe informacje