INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

          W dniu 22.11.2016r. o godz. 11:00 w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 – Komisja Przetargowa otworzyła oferty złożone na przetarg nieograniczony na „Dostawę bonów towarowych dla pracowników i emerytów uprawniających do bezgotówkowego zakupu towarów”

szczegóły informacji w załączniku

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników ZSE

Zakres dostaw określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: załącznik

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę artykułów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych Al. Tysiąclecia PP 20 .

Plik do pobrania

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych  w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 dotycząca naboru na wolne stanowisko – samodzielnego referenta w wymiarze  pełnego etatu.

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko samodzielnego referenta  została wybrana:

Pani Grażyna Kubiec zam. w Kielcach

              W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pani Grażyna Kubiec wykazała się wiedzą ogólną oraz merytoryczną związaną ze stanowiskiem pracy samodzielnego referenta oraz znajomością obowiązujących przepisów.

Przetarg na dostawę art. żywnościowych do Internatu Z.S.Elektrycznych w Kielcach Al. 1000-lecia

pliki do pobrania:

formularz ofertowy

formularze żywieniowe 2016/2017

SIWZ ŻYWIENIE 2016/2017

Dodatkowe informacje