Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 Nr ogłoszenia 175178  z dn. 13.07.2015r.

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy artykułów spożywczych  do  kuchni Internatu Z. S. Elektrycznych w Kielcach Al. Tysiąclecia PP 20

Zakres dostaw określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

formularze żywieniowe    SIWZ umowa arkusz ofertowy 2015    SIWZ ŻYWIENIE 2015   skrót specyfikacji

Informacja o naborze na wolne stanowisko specjalisty ds. bhp - wyniki

plik z szczegółowymi informacjami do pobrania

Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty ds. bhp

Liczba lub wymiar etatu: 0,25

załącznik1   załącznik2   załącznik3

 

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze – starszy referent w wymiarze pełnego etatu.

załącznik do pobrania: plik

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – st. referent

Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - st. referent

Liczba lub wymiar etatu: 1

pliki do pobrania: ogłoszeniepismo BIP;   druki

Dodatkowe informacje