Informacja dla Wykonawców

 

Niniejszym informuję, iż prowadzone przez Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach” odbędzie się zgodnie z planem.  Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, w terminach wskazanych odpowiednio w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia.

Pełna informacja w załączniku:

Informacja dla wykonawców_Otwarcie ofert

Zespół Szkół Elektrycznych: Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu
AUTOMATYK to Twoja przyszłość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

załączniki:

oglłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Wzór umowy pop

Załącznik nr 2 Oferta cenowa pop

Załącznik nr 3 oswiadczeniewarunki-udzialu-postepowanie pop

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia pop

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa pop

Załącznik nr 6 OPZ z pop

 

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 12.11.2019 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Dostawa talonów dla pracowników i emerytów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach uprawniających do bezgotówkowego zakupu towarów”

Informacja o wynikach przetargu w załączniku

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym pn:
„Dostawa talonów dla pracowników i emerytów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach uprawniających do bezgotówkowego zakupu towarów”

Zestawienie ofert talony 2019

Wyniki - zakończenie naboru na wolne stanowisko sam. referent - w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach

wybór_kandydata

Informacja dotycząca konkursu na wolne stanowisko pracy w ZSE.

Inf. o I etapie

Dodatkowe informacje