Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalisty ds. bhp

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty ds. bhp

Liczba lub wymiar etatu: 0,25

Załączniki do pobrania: plik1   plik2

 

Informacja o wyniku przetargu na „Dostawę urządzeń sieciowych dla Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach",numer postępowania: 4/PN/2014.

załączniki:  plik1   plik2

Informacja o wyniku przetargu na Dostawę bonów towarowych - 2014

Numer postępowania: 4/PN/2014

                                                                                         Kielce, dnia 2014-11-12

Egz. Nr 2

INFORMACJA  O WYNIKACH

          Zespół Szkół Elektrycznych ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 2014-11-12 o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę bonów towarowych dla pracowników Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8”, numer postępowania: 4/PN/2014.

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników ZSE

Zakres dostaw określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: załącznik

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa urządzeń sieciowych dla Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

załącznik:  informacja_nr1

Dodatkowe informacje