W poniższym załączniku umieszczone są wyniki przetargu na - Dostawa przyrządów i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

Wyniki przetargu - plik

Dostawa przyrządów i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Dostępne pliki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Sprzęt elektr.

Załącznik nr 1 Wzór umowy

Załącznik nr 2 Oferta cenowa

Załącznik nr 3 oświadczenie_warunki -udziału postępowanie

Załącznik nr 4 oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 opis przedmiotu zamówienia - elektryka

Zespół Szkół Elektrycznych ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 2016-11-22 o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę bonów towarowych dla pracowników i emerytów uprawniających do bezgotówkowego zakupu towarów”, numer postępowania: 2/PN/2016.

Załącznik z plikiem

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

          W dniu 22.11.2016r. o godz. 11:00 w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 – Komisja Przetargowa otworzyła oferty złożone na przetarg nieograniczony na „Dostawę bonów towarowych dla pracowników i emerytów uprawniających do bezgotówkowego zakupu towarów”

szczegóły informacji w załączniku

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników ZSE

Zakres dostaw określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: załącznik

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę artykułów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych Al. Tysiąclecia PP 20 .

Plik do pobrania

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych  w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 dotycząca naboru na wolne stanowisko – samodzielnego referenta w wymiarze  pełnego etatu.

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko samodzielnego referenta  została wybrana:

Pani Grażyna Kubiec zam. w Kielcach

              W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pani Grażyna Kubiec wykazała się wiedzą ogólną oraz merytoryczną związaną ze stanowiskiem pracy samodzielnego referenta oraz znajomością obowiązujących przepisów.

Dodatkowe informacje