Zbiorcze zestawienie ofert 2017

w przetargu nieograniczonym pn:

 ”Dostawy artykułów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

zestawienie ofert.doc

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 25.05.2017 r. o godz. 14:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa elementów i urządzeń elektrycznych dla Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”, numer postępowania: 1/1RPO/2017.

Szczegóły w załącznikach:

Informacja o wynikach przetargu

Zestawienie ofert

W poniższym załączniku umieszczone są wyniki przetargu na - Dostawa przyrządów i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

Wyniki przetargu - plik

Dostawa przyrządów i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Dostępne pliki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Sprzęt elektr.

Załącznik nr 1 Wzór umowy

Załącznik nr 2 Oferta cenowa

Załącznik nr 3 oświadczenie_warunki -udziału postępowanie

Załącznik nr 4 oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 opis przedmiotu zamówienia - elektryka

Zespół Szkół Elektrycznych ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 2016-11-22 o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę bonów towarowych dla pracowników i emerytów uprawniających do bezgotówkowego zakupu towarów”, numer postępowania: 2/PN/2016.

Załącznik z plikiem

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

          W dniu 22.11.2016r. o godz. 11:00 w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 – Komisja Przetargowa otworzyła oferty złożone na przetarg nieograniczony na „Dostawę bonów towarowych dla pracowników i emerytów uprawniających do bezgotówkowego zakupu towarów”

szczegóły informacji w załączniku

Dodatkowe informacje