INFORMACJA  O  UNIEWAŻNIENIU

 Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 19.10.2018 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”, numer postępowania: Nr referencyjny: 3/RPO/P/2017

załącznik do pobrania

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

 Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwoty brutto: 25330,00 zł

załącznik do pobrania

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 633769-N-2018
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_15_10_18

informacja_dla_wykonawcow_nr_2_15_10_18

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

informacja_dla_wykonawcow_nr 1_12_10_2018

Zespół Szkół Elektrycznych: „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

załączniki:

Ogloszenie_o_zamowieniu_2018_10_09 

SIWZ_2018_10_09  

Zalacznik_nr1_Wzor_umowy_2018_10_09

Zalacznik_nr2_Oferta_cenowa_2018_10_09

Zalacznik_nr3_oswiadczeniewarunki_udzialu_postepowanie_2018_10_09

Zalacznik_nr4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_2018_10_09

Zalacznik_nr5_grupa_kapitalowa_2018_10_09

Zalacznik_nr6_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_2018_10_09

Informacja o wynikach przetargu na dostawę artykułów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach - 1/PN/2018.

INFORMACJA  O  WYNIKACH

ZADANIE NR I, II, III, IV, V, VI

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 16.07.2018 r. godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy artykułów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

Informacja_o_wynikach_zywienie_2018

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 06.07.2018 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”, numer postępowania: 2/1RPO/P/2018.

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert.

załącznik - wyniki

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu - ”Dostawy artykułów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”.

Załącznik

W załączeniu -  Sprostowanie zbiorczego zestawienia ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

Zbiorcze zestawienie ofert

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie wymaga do złożenia wraz z ofertą formularza cenowego. Przed podpisaniem umowy zamawiający wymaga zestawienia proponowanego sprzętu.

Odpowiedź na pytanie 2 (dotyczy Zadania nr 3):

Zamawiający zgadza się na urządzenia o parametrach zawartych w tabeli zaproponowanej przez pytającego.

 

informacja_dla_wykonawcow_nr_2

Dodatkowe informacje