Informacja o wyniku przetargu na Dostawę bonów towarowych - 2014

Numer postępowania: 4/PN/2014

                                                                                         Kielce, dnia 2014-11-12

Egz. Nr 2

INFORMACJA  O WYNIKACH

          Zespół Szkół Elektrycznych ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 2014-11-12 o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę bonów towarowych dla pracowników Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8”, numer postępowania: 4/PN/2014.

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników ZSE

Zakres dostaw określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: załącznik

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa urządzeń sieciowych dla Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

załącznik:  informacja_nr1

Dostawa urządzeń sieciowych dla Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach
Numer ogłoszenia: 227687 - 2014

załączniki: ogloszenie  siwz  zal_1_charakterystyka  zal_2_art22   zal_3_art24  zal_4_oferta  zal_5_umowa   zal_6_wykaz_dostaw  zal_7_gr_kap  zal_8_deklaracja_pochodzenia_sprzetu

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO KUCHNI INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W KIELCACH 2014

Szczegółowe informacje o wyniku przetargu: Informacja o wybraniu oferty   ZP_12.zestawienie_zb

Przetarg na dostawę artykułów żywnościowych do Internatu ZSE w Kielcach od 29.08.2014r do 27.06.2015r.

Codzienne ranne dostawy artykułów żywnościowych do Internatu ZSE w Kielcach tj.: warzyw i owoców; artykułów spożywczych; pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich; mięsa, mięsa z drobiu, produktów mięsnych, podrobów, oraz wędlin  i wyrobów wędliniarskich; nabiału, mleka i przetworów mleczarskich oraz jaj; mrożonek, ryb i produktów rybnych przetworzonych; od 29.08.2014r do 27.06.2015r.

załączniki: 2014formularze żywieniowe  SIWZ ŻYWIENIE2014   SIWZ umowa arkusz ofertowy2014

Zbiorcze zestawienie ofert

w przetargu nieograniczonym na: Modernizacja budynku internatu w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach”

załącznik - plik

Dodatkowe informacje