Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników ZSE

Zakres dostaw określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: załącznik

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę artykułów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych Al. Tysiąclecia PP 20 .

Plik do pobrania

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych  w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 dotycząca naboru na wolne stanowisko – samodzielnego referenta w wymiarze  pełnego etatu.

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko samodzielnego referenta  została wybrana:

Pani Grażyna Kubiec zam. w Kielcach

              W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pani Grażyna Kubiec wykazała się wiedzą ogólną oraz merytoryczną związaną ze stanowiskiem pracy samodzielnego referenta oraz znajomością obowiązujących przepisów.

Przetarg na dostawę art. żywnościowych do Internatu Z.S.Elektrycznych w Kielcach Al. 1000-lecia

pliki do pobrania:

formularz ofertowy

formularze żywieniowe 2016/2017

SIWZ ŻYWIENIE 2016/2017

Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - sam. referent

Liczba lub wymiar etatu: 1

Pliki do pobrania:

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - sam. referent

Kwestionariusz osobowy

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu ciężarowego marki  Polonez Truck 1.6

Kielce, dnia 23.12.2015r.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu ciężarowego marki  Polonez Truck 1.6

 1.      Nazwa i adres jednostki

 Zespół Szkół Elektrycznych

25-317 Kielce ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8

www.zse-kielce.edu.pl

 tel.: (41) 368-05-70; fax: (41) 344-21-20

2.Tryb postępowania

Postępowanie jest prowadzone w celu sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe z dnia 21 maja 2010 roku (Dz. U. Nr 114, poz. 761 z póz zm).

Ogłoszenie o sprzedaży wyparzacza do jaj typ EWG

Kielce, dnia 23.12.2015r.

 

Ogłoszenie o sprzedaży wyparzacza do jaj typ EWG

  1. 1.      Nazwa i adres jednostki

 Zespół Szkół Elektrycznych

25-317 Kielce ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8

www.zse-kielce.edu.pl

 tel.: (41) 368-05-70; fax: (41) 344-21-20

  1. 2.      Tryb postępowania

Postępowanie jest prowadzone w celu sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe z dnia 21 maja 2010 roku (Dz. U. Nr 114, poz. 761 z póz zm).

Dodatkowe informacje