Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty ds. bhp

Liczba lub wymiar etatu: 0,25

załącznik1   załącznik2   załącznik3

 

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze – starszy referent w wymiarze pełnego etatu.

załącznik do pobrania: plik

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – st. referent

Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - st. referent

Liczba lub wymiar etatu: 1

pliki do pobrania: ogłoszeniepismo BIP;   druki

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych  w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 dotycząca naboru na wolne stanowisko – specjalista ds. bhp w wymiarze  0,25 etatu.

  Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalista ds. bhp  został wybrany:

Pan Zbigniew Gadomski  zm. w Kielcach

              W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pan Zbigniew Gadomski wykazał się wiedzą ogólną oraz merytoryczną związaną ze stanowiskiem pracy specjalista ds. bhp oraz znajomością obowiązujących przepisów.

  

                                                                                           Podpisał:  Dyrektor

                                                                                            mgr Aleksandra Szulc

     Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. bhp w wymiarze 0,25 etatu.

              W wyniku ogłoszenia dotyczącego naboru na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. bhp  w wymiarze 0,25 etatu wpłynęła jedna oferta.

Po jej analizie formalnej do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowano:

 1.   Zbigniew Gadomski  zam. Kielce

             Nie było osoby, która nie spełniłaby niezbędnych wymagań wobec kandydata.

             Rozmowa kwalifikacyjna zakwalifikowanego do drugiego etapu rekrutacji odbyła się w dniu 30 stycznia 2015r. w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8.

Kandydat został  powiadomiony o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie.

 

                                                                                                   Podpisał:  Dyrektor

                                                                                                   mgr Aleksandra Szulc

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalisty ds. bhp

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty ds. bhp

Liczba lub wymiar etatu: 0,25

Załączniki do pobrania: plik1   plik2

 

Informacja o wyniku przetargu na „Dostawę urządzeń sieciowych dla Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach",numer postępowania: 4/PN/2014.

załączniki:  plik1   plik2

Dodatkowe informacje