Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 Nr ogłoszenia 175178  z dn. 13.07.2015r.

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy artykułów spożywczych  do  kuchni Internatu Z. S. Elektrycznych w Kielcach Al. Tysiąclecia PP 20

Zakres dostaw określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

formularze żywieniowe    SIWZ umowa arkusz ofertowy 2015    SIWZ ŻYWIENIE 2015   skrót specyfikacji

Informacja o naborze na wolne stanowisko specjalisty ds. bhp - wyniki

plik z szczegółowymi informacjami do pobrania

Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty ds. bhp

Liczba lub wymiar etatu: 0,25

załącznik1   załącznik2   załącznik3

 

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze – starszy referent w wymiarze pełnego etatu.

załącznik do pobrania: plik

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – st. referent

Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - st. referent

Liczba lub wymiar etatu: 1

pliki do pobrania: ogłoszeniepismo BIP;   druki

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych  w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 dotycząca naboru na wolne stanowisko – specjalista ds. bhp w wymiarze  0,25 etatu.

  Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalista ds. bhp  został wybrany:

Pan Zbigniew Gadomski  zm. w Kielcach

              W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pan Zbigniew Gadomski wykazał się wiedzą ogólną oraz merytoryczną związaną ze stanowiskiem pracy specjalista ds. bhp oraz znajomością obowiązujących przepisów.

  

                                                                                           Podpisał:  Dyrektor

                                                                                            mgr Aleksandra Szulc

     Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. bhp w wymiarze 0,25 etatu.

              W wyniku ogłoszenia dotyczącego naboru na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. bhp  w wymiarze 0,25 etatu wpłynęła jedna oferta.

Po jej analizie formalnej do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowano:

 1.   Zbigniew Gadomski  zam. Kielce

             Nie było osoby, która nie spełniłaby niezbędnych wymagań wobec kandydata.

             Rozmowa kwalifikacyjna zakwalifikowanego do drugiego etapu rekrutacji odbyła się w dniu 30 stycznia 2015r. w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8.

Kandydat został  powiadomiony o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie.

 

                                                                                                   Podpisał:  Dyrektor

                                                                                                   mgr Aleksandra Szulc

Dodatkowe informacje