Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych  w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 dotycząca naboru na wolne stanowisko – specjalista ds. bhp w wymiarze  0,25 etatu.

  Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalista ds. bhp  został wybrany:

Pan Zbigniew Gadomski  zm. w Kielcach

              W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pan Zbigniew Gadomski wykazał się wiedzą ogólną oraz merytoryczną związaną ze stanowiskiem pracy specjalista ds. bhp oraz znajomością obowiązujących przepisów.

  

                                                                                           Podpisał:  Dyrektor

                                                                                            mgr Aleksandra Szulc

     Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. bhp w wymiarze 0,25 etatu.

              W wyniku ogłoszenia dotyczącego naboru na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. bhp  w wymiarze 0,25 etatu wpłynęła jedna oferta.

Po jej analizie formalnej do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowano:

 1.   Zbigniew Gadomski  zam. Kielce

             Nie było osoby, która nie spełniłaby niezbędnych wymagań wobec kandydata.

             Rozmowa kwalifikacyjna zakwalifikowanego do drugiego etapu rekrutacji odbyła się w dniu 30 stycznia 2015r. w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8.

Kandydat został  powiadomiony o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie.

 

                                                                                                   Podpisał:  Dyrektor

                                                                                                   mgr Aleksandra Szulc

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalisty ds. bhp

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty ds. bhp

Liczba lub wymiar etatu: 0,25

Załączniki do pobrania: plik1   plik2

 

Informacja o wyniku przetargu na „Dostawę urządzeń sieciowych dla Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach",numer postępowania: 4/PN/2014.

załączniki:  plik1   plik2

Informacja o wyniku przetargu na Dostawę bonów towarowych - 2014

Numer postępowania: 4/PN/2014

                                                                                         Kielce, dnia 2014-11-12

Egz. Nr 2

INFORMACJA  O WYNIKACH

          Zespół Szkół Elektrycznych ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 2014-11-12 o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę bonów towarowych dla pracowników Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8”, numer postępowania: 4/PN/2014.

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników ZSE

Zakres dostaw określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: załącznik

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa urządzeń sieciowych dla Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

załącznik:  informacja_nr1

Dodatkowe informacje