Zbiorcze zestawienie ofert

w przetargu nieograniczonym pn:

 ”Dostawy artykułów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

załącznik

 

 

(pytania do przetargu). Informacja dla wykonawców oraz modyfikacja załącznika 1i zadanie numer 9.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na pytania:

Informacja dla wykonawców nr 1

Załacznik Nr 1i ryby

Wyniki - zakończenie naboru na wolne stanowisko st. specjalista ds. kadr

informacje o wynikach naboru umieszczone w pliku

 

Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - st. specjalista ds. kadr

Liczba lub wymiar etatu: 1

załączniki do pobrania: załącznik1   załącznik2   załącznik3

 

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 28.11.2018 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

 

„Dostawa talonów dla pracowników i emerytów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach uprawniających do bezgotówkowego zakupu towarów”

Informacja o wynikach przetargu w załączniku

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT na: "Dostawa talonów dla pracowników i emerytów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach uprawniających do bezgotówkowego zakupu towarów"

 W dniu 28.11.2018r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 – Komisja Przetargowa otworzyła oferty złożone na przetarg nieograniczony na "Dostawa talonów dla pracowników i emerytów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach uprawniających do bezgotówkowego zakupu towarów"

szczegóły informacji w załączniku

Dodatkowe informacje