Informacja o wyborze oferty - Dostawy artykułów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach - warzywa i owoce

Informacja o wyborze oferty - zapytanie nr 1.pdf

INFORMACJA  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce informuje, że w dniu 19.06.2020 r. o godzinie 11:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania
o zamówienie Publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach, znak sprawy: 2/RPO/2020. 

plik do pobrania

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

 Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwoty brutto:

Plik do pobrania: Zestawienie_ofert

Dodatkowe informacje