Dostawa urządzeń sieciowych dla Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach
Numer ogłoszenia: 227687 - 2014

załączniki: ogloszenie  siwz  zal_1_charakterystyka  zal_2_art22   zal_3_art24  zal_4_oferta  zal_5_umowa   zal_6_wykaz_dostaw  zal_7_gr_kap  zal_8_deklaracja_pochodzenia_sprzetu

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO KUCHNI INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W KIELCACH 2014

Szczegółowe informacje o wyniku przetargu: Informacja o wybraniu oferty   ZP_12.zestawienie_zb

Przetarg na dostawę artykułów żywnościowych do Internatu ZSE w Kielcach od 29.08.2014r do 27.06.2015r.

Codzienne ranne dostawy artykułów żywnościowych do Internatu ZSE w Kielcach tj.: warzyw i owoców; artykułów spożywczych; pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich; mięsa, mięsa z drobiu, produktów mięsnych, podrobów, oraz wędlin  i wyrobów wędliniarskich; nabiału, mleka i przetworów mleczarskich oraz jaj; mrożonek, ryb i produktów rybnych przetworzonych; od 29.08.2014r do 27.06.2015r.

załączniki: 2014formularze żywieniowe  SIWZ ŻYWIENIE2014   SIWZ umowa arkusz ofertowy2014

Zbiorcze zestawienie ofert

w przetargu nieograniczonym na: Modernizacja budynku internatu w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach”

załącznik - plik

Informacja o wyniku postępowania 2/PN/2014

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 24.06.2014 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację budynku internatu w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach”, numer postępowania 2/PN/2014

załącznik - plik

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Modernizacja budynku internatu w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.– dalej ustawy) :udziela sprostowania.

Zamawiający informuje, iż podana stawka VAT w kosztorysie ofertowym ślepym jest błędna. Podano stawkę VAT 23% a powinno być 8%.

UWAGA!!! Ponadto informuje, iż przy składaniu oferty przedmiot zamówienia należy wycenić na 8% stawce VAT.

Pytania zadane przez Wykonawcę w związku z przetargiem

na Dostawę urządzeń sieciowych dla Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach.

informacja dla wykonawców nr 1

Dodatkowe informacje