Dostawa urządzeń sieciowych dla Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu urządzeń sieciowych celem modernizacji istniejącej infrastruktury sieciowej zgodnie ze specyfikacją zamówienia określoną w załączniku nr 1 do SIWZ w ramach Projektu Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

ogłoszenie_o_zamówieniu   siwz   zal_1_charakterystyka   zal_2_art 22   zal_3_art 24   zal_4_oferta   zal_5_umowa   zal_6_wykaz_dostaw   zal_7_gr_kap   zal_8_deklaracja_pochodzenia_sprzętu

Modernizacja budynku internatu w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach

Numer ogłoszenia: 194820 - 2014; data zamieszczenia: 09.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. Zakres realizacji obejmuje: - wykonanie bezspoinowego systemu dociepleń, - roboty tynkowe, - wykonanie wymiany obróbek blacharskich, - wykonanie instalacji odgromowej, - remont pokrycia dachu, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej..

ogłoszenie_o_zamówieniu   SIWZ   zal_nr3   zal_nr4   zal_nr5   zal_nr6   zal_nr7   zal_nr8   zal_nr9   zal_nr10   Elewacja-internat2014KOSZTORYS_OFERTOWY    STWiOR-ELEKTRYK-2014    załącznik - wykaz stolarki

Informacja o wyniku przetargu w ramach projektu „Przyszłość dla elektronika i energetyka” - 2014

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 22.04.2014 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na„Dostawę przyrządów i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach w ramach projektu „Przyszłość dla elektronika i energetyka”,numer postępowania: 1/PN/2014.

W postępowaniu wpłynęło 7 ofert.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 30.04.2014 r. o godz.  11:00.

informacja o wynikach

INFORMACJA dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający modyfikuje dotychczasowy pkt. 13. 1 SIWZ.

informacja dla wykonawców nr2

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia dla wszystkich części do 30 dni od dnia podpisania umowy.

W związku z powyższym modyfikuje się dotychczasowy zapis pkt. 3.2 SIWZ.

informacja_dla_wykonawców_nr_1

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 79057-2014 z dnia 2014-04-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (przywiezienie do miejsca użytkowania sprzętu, jego wniesienie, ustawienie i uruchomienie) przyrządów i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. Charakterystyka przedmiotu...
Termin składania ofert: 2014-04-18

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dostawa przyrządów i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach w ramach projektu Przyszłość dla elektronika i energetyka
Numer ogłoszenia: 79057 - 2014; data zamieszczenia: 10.04.2014

szczegóły przetargu dostarczone w załącznikach:

ogłoszenie_o_zamówieniu  SIWZ   zalacznik1   zalacznik2   zalacznik3   zalacznik4   zalacznik5   zalacznik6

Dodatkowe informacje