PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKÓW ZSE W ROKU SZKOLNYM 2012

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8,ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników ZSE. Zakres dostaw określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Termin realizacji zamówienia do 12 listopada 2012r.

Specyfikacja istotnych warunków przetargu jest dostępna - w pliku

Wyniki przetargu są dostępne - w pliku

OGŁOSZENIE PRZETARGU NA REMONT SAL LEKCYJNYCH I REMONT KORYTARZA

Wyniki przetargu na remont sal lekcyjnych i remont korytarza

Informacja o wynikach z odrzuceniem - plik do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu - plik do pobrania

KONKURS NA STANOWISKA URZĘDNICZE

Na stronie BIP należy kliknąć na linku Konkursy i pobrać dwa formularze. Uwaga strona nie wyświetla się prawidłowo w przeglądarce Firefox. W IE wyświetla się częściowo.

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania - plik do pobrania oraz niezbędne załączniki do specyfikacji (formularze, opisy)- plik do pobrania

Dodatkowe informacje