• Rekrutacja_Slider

Nowy harmonogram naboru do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - po zmianach przez KO

nowy_harmonogram_po_zmianie_przez_KO_2019

zarzadzenie_nr_292019_1

zarzadzenie_nr_302019_1

UWAGA:
Aby Kandydat mógł wprowadzać oceny w terminie od 21 czerwca 2019 godzina 08:00 do 25 czerwca 2019 godzina 15:00 powinien dostarczyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru, a jego status w Systemie powinien być „zaakceptowany”.

pełna informacja umieszczona jest w załączniku

W załączeniu przesyłam Państwu zasady działania systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych do ewentualnego wykorzystania.  system_wybory_wnioskow

NABÓR DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
i PONADPODSTAWOWYCH

dostępnych w systemie elektronicznego naboru na rok szkolny 2019/2020

 

Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych prowadzona jest w elektronicznym systemie, na stronie internetowej https://kielce.e-omikron.pl/.

Pełna informacja umieszczona jest w załączniku

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na

terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły

podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2019/2020.

Podstawa prawna:

Działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.2018 poz. 996 ze zm.) w związku z art. 149, 155, 165 oraz 308 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być uwzględniane przez dyrektora szkoły jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły.

Cała treść komunikatu umieszczona jest w załączniku

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW

w ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w KIELCACH

w roku szkolnym 2019/2020.

 

PODSTAWY PRAWNE:

Podstawa prawna:

  1. art. 204 ust. 1 pkt. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do klas trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły 1 stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).
  4. Zarządzenie nr 3/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia  29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do: klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia.
  5. Zarządzenie nr 4/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia  29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do: klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, klas wstępnych w czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

Wsztstkie informacje dotyczące rektutacji na rok 2019/20 umieszczone są w załączniku

Podkategorie

Dodatkowe informacje