• Rekrutacja_Slider

INFORMACJA URZĘDU MIASTA KIELCE O NABORZE DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH.

 Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych prowadzona jest w elektronicznym systemie, na stronie internetowej https://kielce.e-omikron.pl/omikron-parents/main.action

W przypadku większej ilości kandydatów na kierunku technik informatyk z rozszerzoną informatyką, istnieje możliwość utworzenia dodatkowego oddziału z rozszerzoną informatyką lub angielskim  

Informacja Urzędu Miasta Kielce o naborze do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.: kandydat

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW

w ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w KIELCACH

w roku szkolnym 2018/2019.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. art. 204 ust. 1 pkt. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania   uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020d do klas trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły 1 stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).

4. Zarządzenie Nr 7/2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas 1 publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy 1 publicznej szkoły ponadpodstawowej o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas 1 publicznych szkół policealnych.

Wsztstkie informacje dotyczące rektutacji na rok 2018/19 umieszczone są w załączniku

Podkategorie

Dodatkowe informacje