NABÓR DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
dostępnych w Systemie Elektronicznego Naboru
na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Miasta Kielce prowadzona jest w Systemie Elektronicznego Naboru.
Uczniowie kończący szkoły podstawowe składają wniosek do wybranych szkół ponadpodstawowych na specjalnie utworzonej stronie internetowej  https://kielce.e-omikron.pl/
Kandydat, aby móc złożyć wniosek do wybranych szkół, zakłada swoje konto poprzez wybranie opcji „Wprowadź wniosek”, a następnie wpisuje numer PESEL, imię i nazwisko oraz ustala swoje indywidualne hasło dostępu do systemu.
Hasło wraz z numerem PESEL kandydata będzie niezbędne do ponownego zalogowania się do Systemu. Na kolejnych etapach rekrutacji kandydat w Systemie będzie mógł wprowadzić oceny ze świadectwa i punkty z egzaminów ósmoklasisty, sprawdzić status wniosku (czy został zatwierdzony), a także do której szkoły został zakwalifikowany i przyjęty.

Plik do pobrania: KANDYDAT - informacja o naborze.pdf

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW

w ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w KIELCACH

w roku szkolnym 2020/2021.

 

PODSTAWY PRAWNE:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U z 2019 r., poz. 1148 ze zm. – rozdział 6).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U z 2019 r., poz.1737)

3. Zarządzenie nr 3/2020 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia.

4. Zarządzenie nr 11/2020 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa świętokrzyskiego.

5. Zarządzenie nr 13.2020 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 r zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

Wsztstkie informacje dotyczące rektutacji na rok 2020/21 umieszczone są w załączniku

Podkategorie

Dodatkowe informacje