• Rekrutacja_Slider

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na

terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły

podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2019/2020.

Podstawa prawna:

Działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.2018 poz. 996 ze zm.) w związku z art. 149, 155, 165 oraz 308 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być uwzględniane przez dyrektora szkoły jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły.

Cała treść komunikatu umieszczona jest w załączniku

Dodatkowe informacje