• Rekrutacja_Slider

NABÓR DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
i PONADPODSTAWOWYCH

dostępnych w systemie elektronicznego naboru na rok szkolny 2019/2020

 

Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych prowadzona jest w elektronicznym systemie, na stronie internetowej https://kielce.e-omikron.pl/.

Pełna informacja umieszczona jest w załączniku

Dodatkowe informacje