• Rodzice_Slider

Informacja o wpłatach na Radę Rodziców

Wpłata na Radę Rodziców wynosi:
Klasy pierwsze 80,00zł, pozostałe 60,00zł. Wpłaty można dokonywać na konto:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Elektrycznych
Kielce ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8
55 1020 2629 0000 9202 0010 3341

Dodatkowe informacje