• Rodzice_Slider

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU MATURALNEGO

Prosimy wszystkich uczniów oraz rodziców i prawnych opiekunów o zapoznanie się z nową formułą egzaminu maturalnego, która obowiązywać zacznie od 2016.

Wszystkie szczegóły dostępne są w pliku

 

Procedury maturalne:

Komunikaty Dyrektora CKE - link

Terminarz - link

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE - pdf

 

Dodatkowe informacje