• Uczen_Slider

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Elektrycznych

TECHNIKUM NR 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego

  • Technik elektronik
  • Technik elektryk
  • Technik telekomunikacji
  • Technik informatyk
  • Technik energetyk

W każdej z klas technikum pierwszym językiem jest obowiązkowo angielski drugim językiem do wyboru niemiecki lub rosyjski.

Ponadto w klasach technikum będą realizowane po 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym z grupy: matematyka, geografia, fizyka, język angielski, informatyka.

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego

  • Elektryk
  • Monter-elektronik
  • Elektromechanik

We wszystkich klasach ZSZ obowiązkowym językiem obcym jest język angielski

Dodatkowe informacje