• Uczen_Slider

Sekcje sportowe działające na terenie szkoły:

 • piłka siatkowa
 • piłka koszykowa
 • piłka ręczna
 • piłka nożna
 • tenis stołowy
 • sporty walki
 • sekcja wspinaczkowa

Przygotowanie do startu w olimpiadach i konkursach przedmiotowych:

 • Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna "EUROELEKTRA"
 • Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Olimpiada Innowacji Technicznych
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Historyczna
 • Międzynarodowy Konkurs Fizyczny

Dodatkowe informacje