• Uczen_Slider

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Elektrycznych

TECHNIKUM NR 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego

 • Technik elektronik
 • Technik elektryk
 • Technik telekomunikacji
 • Technik informatyk
 • Technik energetyk

W każdej z klas technikum pierwszym językiem jest obowiązkowo angielski drugim językiem do wyboru niemiecki lub rosyjski.

Ponadto w klasach technikum będą realizowane po 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym z grupy: matematyka, geografia, fizyka, język angielski, informatyka.

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego

 • Elektryk
 • Monter-elektronik
 • Elektromechanik

We wszystkich klasach ZSZ obowiązkowym językiem obcym jest język angielski


Na terenie szkoły znajdują się:

 • warsztaty szkolne i dział elektryczno-elektroniczny
 • pracownie komputerowe
 • pracownie specjalistyczne (elektryczne i elektroniczne)
 • świetlica
 • biblioteka
 • sala gimnastyczna wraz siłownia
 • kompleks boisk
 • wszystkie pracownie i sale lekcyjne mają dostęp do Internetu

Ponadto szkoła dysponuje 200 miejscami w internacie, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie z budynkiem dydaktycznym szkoły.

Szkoła oferuje zajęcia dodatkowe - do wyboru:

 • koło informatyczne
 • koło historyczne
 • koło języka niemieckiego
 • koło języka i kultury angielskiej
 • Klub Europejski
 • szkolne koło PTTK

Sekcje sportowe działające na terenie szkoły:

 • piłka siatkowa
 • piłka koszykowa
 • piłka ręczna
 • piłka nożna
 • tenis stołowy
 • sporty walki
 • sekcja wspinaczkowa

Przygotowanie do startu w olimpiadach i konkursach przedmiotowych:

 • Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna "EUROELEKTRA"
 • Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Olimpiada Innowacji Technicznych
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Historyczna
 • Międzynarodowy Konkurs Fizyczny

Dodatkowe informacje