• Slider_szkola

SU W ROKU SZKOLNYM 2020/ 2021:

 

PRZEWODNICZĄCY: MATOK MICHAŁ kl. 3F

ZASTĘPCY:

 • JOŃCZYK KAROL kl. 2G
 • SCHMIDT BARTOSZ kl. 2A

 

OPIEKUNOWIE: Dorota Adamczyk, Ewa Jakubowska, Tomasz Scendo.

 

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PRZEZ SU:

 • Kiermasz używanych podręczników zorganizowany w dn. 10 i 11 IX 2019r.
 • Zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci polskich mieszkających w Białorusi-

            wrzesień 2019.

 • Integracja klas pierwszych- 30 IX 2019r.
 • Wybory przewodniczącego SU- październik 2019.
 • Wybory radnego do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce- 27 XI 2019r.

Radnym został uczeń kl. 3G Karol Gajek.

 • Akcja Bluzy dla „Elektryka”- listopad- grudzień 2019.
 • Mikołajki w „Elektryku” i „Mikołajkowy Mam Talent”- 6 XII 2019r.

 

 • „Kawiarenki Obywatelskie”- cykl spotkań dla młodzieży w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Homo Politicus”- grudzień 2019- styczeń 2020.

 

 • Akcja Kartka „Niepytajka”- przyznawana co miesiąc, indywidualnie, uczniom za 100% frekwencję.
 • Wytypowanie kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów- czerwiec‘20 (w szkole ponadgimnazjalnej- Paweł Kwiatkowski z kl. 3A ze średnią ocen 5,80,

             w szkole ponadpodstawowej- Aleksander Ziembicki z kl. 1C ze średnią 5,42).               

Kiermasz używanych podręczników zorganizowany w dn. 11 i 12 IX 2018r. w szkolnej świetlicy.

                                      

Wybory radnego do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce odbyły się 27 IX 2018r. Frekwencja wyborcza wyniosła 47%.

Spośród 5 kandydatów najwięcej głosów uzyskał uczeń kl. 2B Kamil Kwiatek i tym samym reprezentuje on naszą szkołę jako radny w MRM. Aktywnie uczestniczy w sesjach MRM, jest przewodniczącym Komisji Sportu.

Rajd integracyjny i ognisko dla klas pierwszych- 28 IX 2018r. uczniowie, pod opieką nauczycieli, wyruszyli w kierunku Stadionu Leśnego. Na trasie rajdu mieli do wykonania, pierwsze, punktowane zadanie- odszukać i sfotografować wyznaczone kieleckie zabytki i pomniki. Na miejscu, po krótkiej prezentacji klas, rozpoczęły się konkurencje sportowe.

Ostatecznie wyniki rywalizacji klas pierwszych:

 • I miejsce- klasa 1D i 1I
 • II miejsce- klasa 1B
 • III miejsce- klasa 1G

 

Wybory przewodniczącego SU- odbyły się 19 X 2018r.

WYNIKI:

 • Przewodniczący- PATRYK SOŁTYS kl. 2E
 • Zastępcy przewodniczącego- ŁUKASZ DUDA kl. 3H; PATRYK PACAK kl. 2C

Bluzy dla „Elektryka”- już pod koniec ubiegłego roku szkolnego nawiązaliśmy kontakt z krakowską firmą REBEL, specjalizującą się w produkcji odzieży dla szkół, uczelni i organizacji. W październiku przeprowadziliśmy akcję informacyjną w szkole i zebraliśmy zamówienia od zainteresowanych uczniów i nauczycieli (w sumie zakupiono 107 sztuk koszulek oraz 140 sztuk bluz).

Mikołajki w „Elektryku” i Mikołajkowy Mam Talent- zgodnie z tradycją, 6 XII odbył się w ZSE Mikołajkowy Mam Talent z udziałem 9 uczestników. Występy oceniała komisja konkursowa. O zwycięstwie zdecydowała suma punktów przyznanych przez wszystkich członków jury.

Ostateczne wyniki:

I miejsce- Edward Wójcik kl. 1B (perkusja)

II miejsce- Damian Oszczepalski kl. 2G (gitara)

III miejsce- Kacper Będkowski kl. 2E (monocykl)

Wyróżnienia:

Miłosz Cielibała kl. 1C (piosenka autorska)

Krzysztof Czaja kl. 2D (gitara)

Oskar Wzorek kl. 3H (śpiew)

 

Akcja „Góra Grosza”- przeprowadzona w ramach ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom” w okresie od 26 XI ’18 do 2 I ‘19r. W sumie zebrano 12kg monet  (głównie o nominale 1, 2 i 5 gr) o łącznej wartości 130,02 zł. Środki przekazano, za pośrednictwem Towarzystwa „Nasz Dom”, na pomoc dla dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych.

Szkolny Turniej „Państwa- Miasta”- zorganizowany w dn. 28- 29 III ’19 w ramach akcji „Wiosna w Elektryku”. W rozgrywkach wzięło udział 16 drużyn z klas 1- 3. Turniej przebiegał w 3 etapach. W finale walczyły już tylko 4 drużyny z klas: 2F, 3D, 3E i 3H.

Ostateczne wyniki turnieju:

I miejsce- klasa 2F (415 pkt)

II miejsce- klasa 3E (320 pkt)

III miejsce- klasa 3H (310 pkt)

Dzień Otwartej Szkoły 7 VI 2019r. – jak co roku, SU zajął się „obsługą gości”- uczniowie Elektryka oprowadzali gimnazjalistów i ósmoklasistów po szkole, odpowiadając na pytania, udzielając informacji na temat możliwości kształcenia w ZSE (planowane profile klas), rozdawali ulotki informacyjne, pomagali w ewidencji odwiedzających.

Zgłoszenie kandydata do Stypendium Prezesa Rady Ministrów- 14 VI ’19 SU zgłosił kandydata do Stypendium Prezesa RM. Jest to  uczeń klasy 3F- Paweł Piotrowski.

Uczeń spełnia podstawowy warunek wynikający z ustawy o systemie oświaty (art. 90h ust.2)- w roku szkolnym 2018/ 2019 uzyskał najwyższą w szkole średnią ocen: 5, 86 i ocenę wzorową z zachowania.

 

Akcja Kartka „Niepytajka”- przyznawana indywidualnie uczniom za 100% frekwencję za miniony miesiąc.

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PRZEZ SU W ROKU SZKOLNYM 2017/ 2018:

 1. Kiermasz używanych podręczników zorganizowany w dn. 12 i 13 IX 2017r.
 1. Wybory władz SU- odbyły się 9 X 2017r. Prawo głosu mieli wszyscy uczniowie ZSE. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Szkolna. Spośród 4 kandydatów najwięcej głosów uzyskał Patryk Łatasiewicz z klasy 3G obejmując funkcję przewodniczącego SU, kolejne miejsca zajęli Aleksander Kostucha z kl. 3A i Wiktoria Grabowska z kl. 3C obejmując tym samym funkcje zastępców przewodniczącego.
 1. Rajd integracyjny i ognisko dla klas pierwszych- 12 X 2017r. uczniowie pod opieką wychowawców i nauczycieli wyruszyli spod szkoły w kierunku Stadionu Leśnego. Już na trasie rajdu każda klasa mogła zdobyć punkty- z listy przygotowanej przez SU należało odszukać i sfotografować minimum 3 zabytkowe obiekty na terenie miasta. Na Stadionie, po krótkiej prezentacji klas, rozpoczęły się konkurencje sportowe. Ostateczne wyniki rywalizacji:

I miejsce- klasa 1C i 1H

II miejsce- klasa 1E

III miejsce- klasa 1A i 1F

 1. Akcja „Góra Grosza”- XVIII edycja ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”. Akcja trwała w okresie od 27 XI ’17 do 2 I ‘18r. Łącznie zebrano 26,8 kg monet (głównie o nominałach 1, 2 i 5 gr) o wartości 285, 16 zł.

Środki przekazano na Towarzystwo Nasz Dom, na pomoc dla dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych.

 1. Mikołajki w „Elektryku”- jak co roku, 6 XII Samorząd Uczniowski zorganizował szkolne Mikołajki- głównym punktem dnia był Mikołajkowy Mam Talent. Udział w programie wzięli przedstawiciele klas: 1B, 1D, 1E, 1G, 1H, 2E, 2G, 3A, 3D, 3G i 4D.

Talenty oceniała Komisja Konkursowa pod przewodnictwem p. wicedyrektor   

Małgorzaty Paprockiej- Woć. Występy punktowano w skali od 1 do 3.  

 WYNIKI:

I miejsce- Filip Margol z kl. 1H (cymbałki) oraz Seweryn Jarosz z kl. 4D (gitara elektryczna)

II miejsce- Marcel Kubicki z kl. 2E („gwizdanie”) oraz Damian Saruga z kl. 3G (pompki z piłką)

III miejsce- Krzysztof Czaja z kl. 1D (gitara) oraz Paweł Redlica z kl. 3D (akordeon)

WYRÓŻNIENIE- Kacper Będkowski z kl. 1E (jazda na monocyklu i żonglowanie piłeczkami).

 

 1. Akcja „Scyzoryki zbierają dla Afryki”- akcja Wielkiej Zbiórki przyborów szkolnych, zabawek i ubrań dla dzieci z Beninu i Togo, w Afryce. Organizatorem zbiórki był Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach oraz Stowarzyszenie SALUTEM, współpracujące z fundacją Edu Afryka, pomagającą najbiedniejszym krajom Afryki Subsaharyjskiej.

                      

 1. Akcja „Zbieramy Pluszaki”- przed Świętami Bożego Narodzenia rozpoczęliśmy akcję zbiórki pluszowych maskotek, które zostały przekazane na Oddział Dziecięcy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
 1. Szkolny Turniej Zbijaka- zorganizowany w ramach akcji „Wiosna w Elektryku”  w dniach 5- 6 IV. W turnieju uczestniczyły 10- osobowe drużyny z 12 klas. Do ścisłego finału zakwalifikowały się 3 klasy, które zajęły kolejno miejsca:

 I miejsce- klasa 2C

 II miejsce- klasa 1G

 III miejsce- klasa 2H.

 

 1. Szkolny Turniej „Państwa- Miasta”- zorganizowany w ramach akcji „Wiosna w Elektryku”, w dniach 10- 11 IV. W turnieju uczestniczyły drużyny z 20 klas.

Turniej przebiegał w 3 etapach- pierwszego dnia rywalizowały wszystkie zespoły podzielone na 4 grupy- o wyjściu z grupy zdecydował wynik po 8 rundach. Do etapu 2 zakwalifikowało się 8 drużyn, z których dalej „przeszły” 4 najlepsze.

Ostateczne wyniki turnieju:

I miejsce- klasa 4B (330 pkt)

II miejsce- klasa 3G (305 pkt)

III miejsce- klasa 2F (295 pkt)    

 

 1. Dzień Otwartej Szkoły- 21 IV i 8 VI 2018r.- w tych dniach SU zajął się „obsługą gości”- uczniowie oprowadzali gimnazjalistów po szkole, udzielali informacji na temat nauki w ZSE i przewidywanych kierunków kształcenia, pomagali w ewidencji gimnazjalistów, rozdawali ulotki, a także zapewnili słodki poczęstunek i obsługę foto.
 1. Zgłoszenie kandydata do Stypendium Prezesa Rady Ministrów- 18 VI SU zgłosił kandydaturę ucznia klasy 1C Konrada Kobierskiego do Stypendium Prezesa RM.

Uczeń spełnia podstawowy warunek wynikający z ustawy o systemie oświaty (art. 90h ust. 2)- w roku szkolnym 2017/ 2018 uzyskał najwyższą w szkole średnią ocen: 5, 67 i ocenę wzorową z zachowania.                       

 1. Akcja „Szczęśliwy Numer”- posiadacz szczęśliwego numerka jest w danym dniu zwolniony z odpowiedzi ustnej, niezapowiedzianej kartkówki oraz pracy domowej, a na wf z posiadania stroju.
 1. Akcja „Niepytajka”- przyznawana indywidualnie uczniom za 100% frekwencję za miniony miesiąc.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI - ROK SZKOLNY 2017/ 2018

 

 

 

przewodniczący SU:  Patryk Łatasiewicz kl. 3G

zastępcy:

 • Aleksander Kostucha kl. 3A
 • Wiktoria Grabowska kl. 3C

opiekunowie SU: mgr Ewa Jakubowska, mgr inż. Tomasz Scendo

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PRZEZ SU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/ 2017

 1. Kiermasz używanych podręczników- 9 IX 2016r.
 2. Rajd integracyjny i ognisko dla klas pierwszych- 27 IX 2016r.
 3. Wyłonienie kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce- wrzesień 2016r.
 4. Wybory władz SU- 10 X 2016r.
 5. Udział delegacji SU w uroczystościach w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie z okazji 97. rocznicy urodzin śp. Ryszarda Kaczorowskiego- ostatniego Prezydenta IIRP (uroczystości zostały przygotowane przez Komitet Organizacyjny Programu Historyczno- Edukacyjnego „Rzeczpospolita Polska 1939- 1990 Polskie Państwo Emigracyjne” pod przewodnictwem senator Anny Marii Anders)- 28 XI 2016r.
 6. „Góra Grosza”- XVII edycja ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom” na pomoc dla dzieci z rodzin zastępczych. Po przeliczeniu, pieniądze zostaną przekazane, za pośrednictwem Poczty Polskiej, na rzecz organizatora (termin wpłaty- do 31 III 2017).
 7. Zorganizowanie wystawy prac absolwenta ZSE- Krzysztofa Szafulskiego- ukończył klasę o profilu technik telekomunikacji (rocznik 2012/2013); jest absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie- kierunek grafika.
 8. Mikołajki w „Elektryku” i Mikołajkowy Mam Talent-6 XII 2016r.          
 9. Udział w Debacie Młodych w Domu Kultury „Zameczek”- 14 XII 2016r.; (spotkanie z cyklu: Ludzie i ich pasje).
 10. Akcja „Niepytajka”- przyznawana co miesiąc za 100% frekwencję.

Dodatkowe informacje