Samorząd uczniowski ZSE

SAMORZĄD UCZNIOWSKI - ROK SZKOLNY 2016/ 2017

 

 

 

przewodniczący SU:  Piotr Kaleta kl. 3A

zastępcy:

 • Aleksander Kostucha kl. 2A
 • Patryk Łatasiewicz kl. 2G

opiekunowie SU: mgr Ewa Jakubowska, mgr inż. Tomasz Scendo

 

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PRZEZ SU W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/ 2017

1.      Finał akcji „Góra Grosza”- na Towarzystwo Nasz Dom przekazano 39,2 kg monet o wartości 471,82 zł

2.      Szkolny konkurs plastyczny „Z życia szkoły” (w ramach akcji „Wiosna w Elektryku”)-  I miejsce zajął Bartłomiej Poświat z kl. 1H- marzec 2017r.

3.      Szkolny Turniej „Państwa- Miasta” (w ramach akcji „Wiosna w Elektryku”) – 3-5.04.2017r.

4.      Udział w uroczystości pożegnania klas maturalnych- 28.04.2017r.

5.      Dzień Otwarty w ZSE („obsługa gości”)- 13.05.2017r.

6.      Zgłoszenie kandydata do Stypendium Prezesa Rady Ministrów- 19.06.2017r.  SU zgłosił kandydaturę ucznia klasy 1H Piotra Młodawskiego.

        Uczeń spełnia podstawowy warunek wynikający z Ustawy o systemie oświaty (art. 90h ust. 2)- w roku szkolnym 2016/ 2017 uzyskał najwyższą w szkole średnią ocen- 5,39 i ocenę wzorową z zachowania.                                 

7.      Akcja „Niepytajka”- przyznawana co miesiąc za 100% frekwencję.

*szczegółowy opis działań w aktualnościach.

 

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PRZEZ SU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/ 2017

 1. Kiermasz używanych podręczników- 9 IX 2016r.
 2. Rajd integracyjny i ognisko dla klas pierwszych- 27 IX 2016r.
 3. Wyłonienie kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce- wrzesień 2016r.
 4. Wybory władz SU- 10 X 2016r.
 5. Udział delegacji SU w uroczystościach w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie z okazji 97. rocznicy urodzin śp. Ryszarda Kaczorowskiego- ostatniego Prezydenta IIRP (uroczystości zostały przygotowane przez Komitet Organizacyjny Programu Historyczno- Edukacyjnego „Rzeczpospolita Polska 1939- 1990 Polskie Państwo Emigracyjne” pod przewodnictwem senator Anny Marii Anders)- 28 XI 2016r.
 6. „Góra Grosza”- XVII edycja ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom” na pomoc dla dzieci z rodzin zastępczych. Po przeliczeniu, pieniądze zostaną przekazane, za pośrednictwem Poczty Polskiej, na rzecz organizatora (termin wpłaty- do 31 III 2017).
 7. Zorganizowanie wystawy prac absolwenta ZSE- Krzysztofa Szafulskiego- ukończył klasę o profilu technik telekomunikacji (rocznik 2012/2013); jest absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie- kierunek grafika.
 8. Mikołajki w „Elektryku” i Mikołajkowy Mam Talent-6 XII 2016r.          
 9. Udział w Debacie Młodych w Domu Kultury „Zameczek”- 14 XII 2016r.; (spotkanie z cyklu: Ludzie i ich pasje).
 10. Akcja „Niepytajka”- przyznawana co miesiąc za 100% frekwencję.

Dodatkowe informacje