• Slider_szkola

Kiermasz używanych podręczników zorganizowany w dn. 11 i 12 IX 2018r. w szkolnej świetlicy.

                                      

Wybory radnego do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce odbyły się 27 IX 2018r. Frekwencja wyborcza wyniosła 47%.

Spośród 5 kandydatów najwięcej głosów uzyskał uczeń kl. 2B Kamil Kwiatek i tym samym reprezentuje on naszą szkołę jako radny w MRM. Aktywnie uczestniczy w sesjach MRM, jest przewodniczącym Komisji Sportu.

Rajd integracyjny i ognisko dla klas pierwszych- 28 IX 2018r. uczniowie, pod opieką nauczycieli, wyruszyli w kierunku Stadionu Leśnego. Na trasie rajdu mieli do wykonania, pierwsze, punktowane zadanie- odszukać i sfotografować wyznaczone kieleckie zabytki i pomniki. Na miejscu, po krótkiej prezentacji klas, rozpoczęły się konkurencje sportowe.

Ostatecznie wyniki rywalizacji klas pierwszych:

  • I miejsce- klasa 1D i 1I
  • II miejsce- klasa 1B
  • III miejsce- klasa 1G

 

Wybory przewodniczącego SU- odbyły się 19 X 2018r.

WYNIKI:

  • Przewodniczący- PATRYK SOŁTYS kl. 2E
  • Zastępcy przewodniczącego- ŁUKASZ DUDA kl. 3H; PATRYK PACAK kl. 2C

Bluzy dla „Elektryka”- już pod koniec ubiegłego roku szkolnego nawiązaliśmy kontakt z krakowską firmą REBEL, specjalizującą się w produkcji odzieży dla szkół, uczelni i organizacji. W październiku przeprowadziliśmy akcję informacyjną w szkole i zebraliśmy zamówienia od zainteresowanych uczniów i nauczycieli (w sumie zakupiono 107 sztuk koszulek oraz 140 sztuk bluz).

Mikołajki w „Elektryku” i Mikołajkowy Mam Talent- zgodnie z tradycją, 6 XII odbył się w ZSE Mikołajkowy Mam Talent z udziałem 9 uczestników. Występy oceniała komisja konkursowa. O zwycięstwie zdecydowała suma punktów przyznanych przez wszystkich członków jury.

Ostateczne wyniki:

I miejsce- Edward Wójcik kl. 1B (perkusja)

II miejsce- Damian Oszczepalski kl. 2G (gitara)

III miejsce- Kacper Będkowski kl. 2E (monocykl)

Wyróżnienia:

Miłosz Cielibała kl. 1C (piosenka autorska)

Krzysztof Czaja kl. 2D (gitara)

Oskar Wzorek kl. 3H (śpiew)

 

Akcja „Góra Grosza”- przeprowadzona w ramach ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom” w okresie od 26 XI ’18 do 2 I ‘19r. W sumie zebrano 12kg monet  (głównie o nominale 1, 2 i 5 gr) o łącznej wartości 130,02 zł. Środki przekazano, za pośrednictwem Towarzystwa „Nasz Dom”, na pomoc dla dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych.

Szkolny Turniej „Państwa- Miasta”- zorganizowany w dn. 28- 29 III ’19 w ramach akcji „Wiosna w Elektryku”. W rozgrywkach wzięło udział 16 drużyn z klas 1- 3. Turniej przebiegał w 3 etapach. W finale walczyły już tylko 4 drużyny z klas: 2F, 3D, 3E i 3H.

Ostateczne wyniki turnieju:

I miejsce- klasa 2F (415 pkt)

II miejsce- klasa 3E (320 pkt)

III miejsce- klasa 3H (310 pkt)

Dzień Otwartej Szkoły 7 VI 2019r. – jak co roku, SU zajął się „obsługą gości”- uczniowie Elektryka oprowadzali gimnazjalistów i ósmoklasistów po szkole, odpowiadając na pytania, udzielając informacji na temat możliwości kształcenia w ZSE (planowane profile klas), rozdawali ulotki informacyjne, pomagali w ewidencji odwiedzających.

Zgłoszenie kandydata do Stypendium Prezesa Rady Ministrów- 14 VI ’19 SU zgłosił kandydata do Stypendium Prezesa RM. Jest to  uczeń klasy 3F- Paweł Piotrowski.

Uczeń spełnia podstawowy warunek wynikający z ustawy o systemie oświaty (art. 90h ust.2)- w roku szkolnym 2018/ 2019 uzyskał najwyższą w szkole średnią ocen: 5, 86 i ocenę wzorową z zachowania.

 

Akcja Kartka „Niepytajka”- przyznawana indywidualnie uczniom za 100% frekwencję za miniony miesiąc.

Dodatkowe informacje