„Jubileusz 40-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

 

ZAPROSZENIE

 Szanowni absolwenci i przyjaciele „Elektryka”

zapraszamy na „Jubileusz Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”.

Uroczystości odbędą się 17.10.2015r. (sobota).

Szczegóły dotyczące organizacji imprezy w kolejnych komunikatach.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dodatkowe informacje