• Slider_szkola

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZSE

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SEKRETARIAT

mgr Lidia Patyńska -
tel. 413680588

mgr Gałęziowska Mirosława
mgr Kubiec Grażyna

ADMINISTRACJA:

 

ADMINISTRACJA:

Niebudek Wiesława

Pacak Renata
Śledź Marzenna

 

Kierownik gospodarczy

mgr Włodzimierz Dziedzic

 

inspektor BHP

mgr Butenko Anna

Uracz Adam

Wasik Grażyna

mgr Wojtaś Anna
Zimnicka Halina

 

OBSŁUGA:

 

OBSŁUGA:

Bakalarz Agnieszka
Bałaga Wiesława

Ciosek Ryszard

Glonek Mirosław

Jabłoński Marek

Jołda Tadeusz

Juda Czesław
Kaleta Jolanta

Kotyniewicz Wioletta
Krzysiek Edward

Krzysiek Małgorzata

Ksel Małgorzata
Ludwinek Anna
Osman Grzegorz

Papież Edward

Pabis Teodora

Purtak Urszula
Rosiński Antoni
Roślicki Leszek
Młodawska Anita 
Siuda Maria
Smolarczyk Bożena
Stępień Krzysztof
Stochmal Grzegorz

Sojka Jacek

Sroka Zofia
Uracz Adam

mgr Bryła Agnieszka 
Zapała Elżbieta

Zyz Jan

Dodatkowe informacje