PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZSE

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SEKRETARIAT

mgr Lidia Patyńska -
tel. 413680588

mgr Gałęziowska Mirosława
mgr Kubiec Grażyna

 

ADMINISTRACJA:

 

 

ADMINISTRACJA:

Kubiec Stanisław
Niebudek Wiesława

Pacak Renata
Śledź Marzenna

Uracz Adam

Wasik Grażyna

mgr Wojtaś Anna
Zimnicka Halina

 

OBSŁUGA:

 

OBSŁUGA:

Bakalarz Agnieszka
Bałaga Wiesława

mgr Butenko Anna
Ciosek Ryszard

Glonek Mirosław

Jabłoński Marek

Jołda Tadeusz

Juda Czesław
Kaleta Jolanta

Kotyniewicz Wioletta
Krzysiek Edward

Krzysiek Małgorzata

Ksel Małgorzata
Ludwinek Anna
Osman Grzegorz

Ozga Mirosław

Pabis Teodora

Purtak Urszula
Rosiński Antoni
Roślicki Leszek
Sadowska Anna
Siuda Maria
Smolarczyk Bożena
Stępień Krzysztof
Stochmal Grzegorz

Sojka Jacek

Sroka Zofia
Uracz Adam

Wieczorek Aleksandra
Zapała Elżbieta

Zyz Jan

Dodatkowe informacje