Vinaora Nivo Slider

Prawidłowy dobór stanowiska pracy ucznia

W ramach obowiązujących procedur w ZSE dwa razy w roku pracownik medyczny wykonuje  pomiar wysokości ciała i wysokości podkolanowej ucznia celem prawidłowego dostosowania mebli edukacyjnych. Dostosowanie to ma kluczowy wpływ na prawidłowy rozwój postawy, prawidłowe  kształtowanie się kręgosłupa oraz właściwe funkcjonowanie układu mięśniowo – kostnego.

Uczniowie ZSE proszeni są o zajmowanie oznaczonych odpowiednim kolorem i przyporządkowanych im -  przez wychowawców - ławek.        

            Wzrost (bez butów)

       Kolor ławki

1460 – 1765 mm

Zielony

1590 – 1880 mm

Niebieski

1740 – 2020 mm

         Brązowy

              

 

 

 

Organizacja opieki medycznej w ZSE 2016

Organizacja opieki medycznej, edukacji  zdrowotnej i działań promujących zdrowie.

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach Roku szkolny 2016/2017

 

plik do pobrania - Organizacja opieki medycznej w ZSE

Ramowy program zajęć z edukacji zdrowotnej i działań promujących zdrowie w roku szkolnym 2016/2017

 plik do pobrania - Ramowy program zajęć z edukacji zdrowotnej  i działań promujących zdrowie w roku szkolnym 2016/2017

Działania edukacyjne w zakresie promocji zdrowia obejmują ponadto współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kielcach, z Dyrekcja Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Szkolnym i Panią Pedagog. Działania profilaktyczne na rzecz zdrowia uczniów to stałe indywidualne kontakty z rodzicami uczniów, z nauczycielami wychowania fizycznego i wychowawcami klas, to również interpretowanie testów przesiewowych  do wykrywania zaburzeń w obszarze rozwoju fizycznego obejmującego prawidłowe widzenie, prawidłowy pomiar ciśnienia tętniczego, ocenę układu ruchowego, ocenę BIM oraz realizację zaleceń lekarskich z obszaru profilaktyki.

     Kielce 2016.09.01.                                                                  Elżbieta Ptak

Gabinet pielęgniarski

Zespół Szkół Elektrycznych to szkoła, która zapewnia swoim uczniom podstawową opiekę medyczną. Na terenie szkoły znajduje się gabinet pielęgniarski, który pełni dyżur codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00. Uczniowie mogą liczyć na pomoc medyczną niezależnie czy to w sytuacji choroby, złego samopoczucia czy wypadków losowych.

Personel medyczny pomaga w problemach zdrowotnych, szkolnych i społecznych. Promuje zdrowie i zdrowy tryb życia. Dzięki zaangażowaniu personelu żaden uczeń z problemami zdrowotnymi nie zostaje bez pomocy.

Dodatkowe informacje