• Slider_szkola

GRONO PEDAGOGICZNE W ZSE

DYREKTOR

mgr Aleksandra Szulc
uczy fizyki; czuwa nad sprawnym funkcjonowaniem szkoły. Jest odpowiedzialna m.in. za nadzór pedagogiczny, zarządza i kieruje szkołą, jest pracodawcą, sprawuje opiekę nad uczniami.

WICEDYREKTORZY

mgr inż. Anna Baran
uczy przedmiotów zawodowych (elektrycznych i elektronicznych); odpowiada za kształcenie zawodowe, praktyki, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz rozlicza i zatwierdza wycieczki szkolne.

mgr Katarzyna Krąkowska
uczy fizyki; zajmuje się sprawami wychowawczo-pedagogicznymi, organizacją i przebiegiem matur oraz układa plan lekcji.

 

FIZYKA

RELIGIA

mgr Juda Ewa
mgr Kotyniewicz Jarosław
mgr Krąkowska Katarzyna
mgr Szulc Aleksandra

mgr Mazur Sławomir

mgr Wajnberger Tomasz
mgr Rzepa Jolanta

       Lazar Dariusz

 

GEOGRAFIA

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Łatkowska Małgorzata

mgr Ciszewska Katarzyna

mgr Wicherski Daniel

 

CHEMIA

 

BIOLOGIA

mgr Dymińska-Czyż Maja

mgr Dymińska-Czyż Maja

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

 JĘZYK POLSKI

mgr Jarosińska Anna

mgr Ilcewicz-Golda Anna

mgr Legenc Bożena
mgr Patyńska Martyna
mgr Rożniakowska-Gościniewicz Agnieszka
mgr Rudzisz-Lis Hanna

mgr Sałata Aleksandra

mgr Rosińska Ewelina

 

mgr Nowak Bożena
mgr Paprocka-Woć Małgorzata
mgr Podrzucek Katarzyna
mgr Sułowska-Trofimiuk Lidia
mgr Ślusarczyk-Mołdoch Beata

 WYCH. DO ŻYCIA W RODZINIE

 JĘZYK NIEMIECKI

mgr Maderak-Durlej Aleksandra

mgr Kopacz Barbara
mgr Kowalczyk Ewa

mgr Niziołek Urszula      

 

JĘZYK ROSYJSKI

 

HISTORIA

mgr Sowińska Barbara

mgr Ciszewska Katarzyna
mgr Dymek Teodozja
mgr Jakubowska Ewa

mgr Szymkiewicz Emilia

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O KULTURZE

mgr Dymek Teodozja   

mgr Jakubowska Ewa

    dr Ptak Elżbieta

mgr Sułowska-Trofimiuk Lidia

mgr Ślusarczyk-Mołdoch Beata

 

MATEMATYKA

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Krajna Małgorzata
mgr Krala Marian

mgr Kłos Iwona

mgr Kubicz Izabela

mgr Mirecka Ewa

mgr Nowak Marek
mgr Pałczyński Michał
mgr Tkaczuk Katarzyna                         

mgr Adamczyk Dorota
mgr Kochel Mariola
mgr Krawczyński Bartłomiej
mgr Makuła Maciej
mgr Mroczek Andrzej

mgr Sztorc Przemysław
mgr Wieczorek Jerzy                    

mgr Wicherski Daniel

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

mgr Bogacz Nina
mgr Jachym Agnieszka

mgr Dymińska-Czyż Maja

mgr Kochel Mariola

mgr Nowak Bożena

mgr Piłat Małgorzata

mgr Podrzucek Katarzyna

mgr Popielska Iwona

mgr Wójcik - Maziarek Małgorzata

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 

 PRZEDMIOTY INFORMATYCZNE

mgr inż. Baran Anna
mgr inż. Cedro Michał

mgr inż. Chrzan Krzysztof

        inż. Czernicki Tomasz

mgr inż. Dutkiewicz Mariusz

   dr inż. Gawęcki Zbigniew

mgr inż. Jaszczyk Zbigniew

mgr inż. Katra Marek

               Kotwica Zdzisław
mgr inż. Majewska Barbara
mgr inż. Marciniewska Agnieszka
mgr inż. Mazur Andrzej

mgr inż. Nowak Katarzyna

mgr inż. Oko Andrzej

mgr inż. Pakaszewski Zbigniew
mgr inż. Pytel Bogdan

      mgr Sikora Mirosław
mgr inż. Simlat Jacek

mgr inż. Scendo Tomasz

      mgr  Siuda Małgorzata

mgr inż. Wilczkowski Daniel 

   dr inż. Wilk - Jakubowski Jacek
mgr inż. Witkowski Karol

mgr inż. Zimierski Zbigniew

mgr inż. Baron Tomasz

mgr inż. Brożyna Agnieszka
      mgr Gromek Gustaw

mgr inż. Gołębiowska Ilona

mgr inż. Janus Artur
mgr inż. Kaczmarski Przemysław

      mgr Kowaluk Radosław

mgr inż. Wilk- Jakubowska Magda

mgr inż. Mierzejewski Daniel

mgr inż. Miszczyk Andrzej

mgr inż. Miszczyk Elżbieta

      mgr Pałczyński Michał

mgr inż. Pacak Tomasz
mgr inż. Pańtak Michał
      mgr Szumielewicz Dariusz

mgr inż. Walusińska Kamila

      mgr  Wójtowicz Maria

 

     

 

PEDAGOG SZKOLNY

 

BIBLIOTEKARZE

mgr Zapała Stanisława

mgr Durlik Anna       

        Kozłowska-Kowalczyk Ewa
mgr Lubczyńska Dorota

 

KIEROWNIK INTERNATU

mgr Wieczorek-Socha Iwona

KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

 

mgr  Sikora Mirosław

 NAUCZYCIELE - WYCHOWAWCY

 

 ETYKA

mgr Borkowska Ewa
mgr Dobrowolski Krzysztof

mgr Grenda - Sykucka Anna
mgr Gulewicz Aleksandra
mgr Kossakowska-Dębicka Ilona
mgr Krakowiak Agnieszka
mgr Kwiecień Jan

mgr Mucharska – Pióro Agnieszka
mgr Popielska Iwona

mgr Piłat Małgorzata

mgr Rogozińska Edyta

 dr Ptak Elżbieta

 

 

Dodatkowe informacje